Strojové maľovanie

Po vyschnutí a vyzretí omietok prichádza na rad ďalšia dôležitá, a zároveň finálna práca na stenách vášho domu, a tou je maľovanie. Naša firma ponúka strojové maľovanie, ktoré je neporovnateľne lepšie než bežné maľovanie štetcom, resp. valčekom. Najpodstatnejšími výhodami sú úspora času, kvalita náteru a v neposlednom rade tiež rovnomernosť aplikácie farby. Strojovým maľovaním sa predchádza stekaniu farby a fľakom, ktoré sú viditeľné po použití valčeka a sú náročné na odstránenie. NAŠA PRÁCA